Doradcze proinnowacyjne

Kojarzenie biznesu i jednostek naukowych

Celem usługi jest doradztwo związane z kojarzeniem biznesu i jednostek naukowo-badawczych w zakresie współpracy.

 W ramach usługi Izba:

  1.  zdiagnozuje możliwości współpracy przedsiębiorstwa z B+R lub inna firmą w zakresie: transferu technologii i know-how, usług badawczych, usług analitycznych, podwykonawstwa, zakupu i sprzedaży maszyn, urządzeń i surowców, komponentów. 
  2. Kolejnym etapem realizowanej usługi będzie zorganizowanie, na podstawie wcześniej zebranych informacji od firm spotkania z maksymalnie trzema potencjalnymi kontrahentami w okresie ustalonym w umowie.

Usługa ma na celu nawiązanie kontaktów Bizne-Nauka-Biznes  i stworzenie platformy współpracy.

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x