O NAS

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

  • Izba działa w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Izba zapewnia efektywne wsparcie przedsiębiorstw dzięki 28– letniemu doświadczeniu i szerokiej sieci partnerów – instytucji, organizacji i osób, rozsianych po całym świecie, z którymi na co dzień współpracuje. Sieć ta stoi do dyspozycji przedsiębiorstw chcących skorzystać z pomocy Izby.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce.

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

Wpieramy Rozwój
Przedsiębiorstw

Izba wspiera rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych doradczych i szkoleniowych, a także innych usług realizowanych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zgłaszanymi przez klientów.

Pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą

Pomoc we wprowadzanie wyrobów i usług oferowanych przez naszych członków na różne rynki zagraniczne

Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby

Branżowa prezentacja firm członkowskich na spotkaniach z zagranicznymi kontrahentami

Organizacja spotkań biznesowych dla firm zagranicznych, uczestniczących w targach

Bieżące dostarczanie informacji gospodarczych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy,

Informacje o możliwościach uzyskania środków pomocowych i dotacji na rozwój działalności gospodarczej

Pomoc w tanim i szybkim rozstrzyganiu sporów poprzez działający Sąd Arbitrażowy

oNas_dlaczego własnie My 2
O_nas_PAIH stadion 22

Izba dokonuje legalizacji dokumentacji eksportowej na podstawie posiadanego uprawnienia Krajowej Izby Gospodarczej

Możliwość udziału w bezpłatnych spotkaniach, szkoleniach

Kompleksowa organizacja wyjazdów grupowych na międzynarodowe imprezy targowe

Organizacja wyjazdów w ramach misji gospodarczych do wszystkich państw, z którymi Izba prowadzi lub organizuje współpracę gospodarczą

Pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele i rozwinąć Twój biznes

Kim jesteśmy

Wyjątkowe doświadczenie dostosowane do Twoich potrzeb

Izba działa w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest członkiem i założycielem Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, jest również członkiem Krajowej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. 

Projekt bez tytułu (12)

Historia, podstawy prawne i cele statutowe Izby

21 września 1995 roku:

Zebranie założycielskie Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

11 października 1995 roku:

Rozpoczęcie działalności Izby na podstawie wpisu do rejestru izb gospodarczych IG nr 16

19 grudnia 2000 roku:

Akredytacja Izby w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług informacyjnych

24 sierpnia 2001 roku:

Rejestracja Izby w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000038528

Zespół

Władze

Zarząd Izby

Andrzej Łyko

Prezes Zarządu

Wioletta Rolewska

Członek Zarządu

Bogdan Zastawny

Członek Zarządu

Biuro Izby