Znami rozwiniesz skrzydła

Członkostwo w Izbie

Izba działa w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest członkiem i założycielem Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, jest również członkiem Krajowej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. 

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów I Kooperacji

Celem Izby jest wspieranie firm członkowskich w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z odbiorcami i dostawcami na rynkach zagranicznych. Izba współpracuje z polskimi i zagranicznymi izbami oraz organizacjami gospodarczymi, których celem jest wzajemna wymiana informacji, wspólna organizacja inicjatyw gospodarczych takich jak misje gospodarcze, targi, konferencje, sympozja i rozwój wzajemnych kontaktów gospodarczych. Ważnym elementem osiągania sukcesu jest współpraca Izby z polskimi placówkami handlowymi za granicą oraz przedstawicielami zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce.

Kambodża

DLACZEGO WŁAŚNIE MY

Jakie otrzymasz korzyści?

Pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą

Wprowadzanie wyrobów i usług oferowanych przez naszych członków na różne, rynki zagraniczne

Kompleksową organizację wyjazdów grupowych na międzynarodowe imprezy targowe

Organizację wyjazdów w ramach misji gospodarczych do wszystkich państw, z którymi Izba prowadzi lub organizuje współpracę gospodarczą

Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby

Informacje o możliwościach uzyskania środków pomocowych i dotacji na rozwój działalności gospodarczej

Branżową prezentację firm członkowskich na spotkaniach z zagranicznymi kontrahentami

Organizację spotkań biznesowych dla firm zagranicznych, uczestniczących w targach

Ghana 6