Rozwój firmy

Bieżące dostarczanie informacji gospodarczych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy,

Usługi informacyjne i doradcze związane m.in. prowadzeniem działalności gospodarczej (aspekty marketingowe, finansowe, prawne itp.),

Pomoc w tanim i szybkim rozstrzyganiu sporów poprzez działający Sąd Arbitrażowy

Informację i doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach funduszy UE

Usługi proinnowacyjne, w szczególności kojarzenie biznesu ze światem nauki

Możliwość udziału w bezpłatnych spotkaniach, szkoleniach o tematyce związanej z

Przygotowanie biznes planu

Opracowanie strategii marketingowej

World map on hand businessman with Modern Trade warehouse logistics, uncle plans to invest in transport, from domestic to global.Industry 4.0 concept,planning of logistics.
Man holding a digital pictures of business graphs. Business. Technology
rozwój_firmy_1

Promocję m.in. na stronie internetowej, w miesięczniku izbowym „MONITOR” oraz poprzez mailingi do firm itp.

Możliwość zgłaszania za pośrednictwem PIGIEiK udziału firmy w konkursach promujących przedsiębiorczość, regionalnych i centralnych, np.: „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP”, „Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, i innych,

Możliwość posługiwania się w materiałach firmowych logo PIGIEiK wraz zaznaczeniem – „Firma członkowska POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI w Poznaniu” oraz powoływania się na fakt przynależności do Izby w kontaktach z partnerami gospodarczymi,

Możliwość zamieszczenia oferty firmy członkowskiej na stronie PIGIEiK – www.pcc.org.pl, w dziale: „Oferty firm członkowskich”

Udzielenie referencji, otrzymanie zaświadczeń o członkostwie oraz certyfikatu firmy członkowskiej PIGIEiK w Poznaniu