Doradcze proinnowacyjne

Audyty technologiczne

Celem usługi audytu technologicznego  jest ocena potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług.
W ramach procedury audytu technologicznego konsultant:

  • przeprowadza wizytę w siedzibie klienta, której efektem jest wypełniony formularz wizyty (podsumowujący wizytę / zawierający co najmniej informacje nt. daty przeprowadzenia audytu, osób uczestniczących ze strony Wykonawcy oraz klienta oraz jego czasu trwania i przewidywana data przekazania raportu z audytu);
  • przygotowuje raport z audytu – zawierający m.in diagnozę przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę branży, kluczowe czynniki sukcesu (oraz kluczowe technologie), benchmarking oraz rekomendacje nt. możliwości wdrożenia nowych technologii;
  • przekazuje raport klientowi, który potwierdza przyjęcie usługi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x