Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

W związku z rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów cywilnych, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu pod patronatem Wielkopolskiego Klubu Kapitału, podjęła decyzję o powołaniu Sądu Arbitrażowego.

Arbitraż jest skutecznym, szybkim i tanim sposobem rozwiązywania sporów o charakterze gospodarczym. Strony takiego postępowania mają większy wpływ na toczące się postępowanie co powoduje, że jest to dobra alternatywa dla sądownictwa powszechnego.

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu zapewnia najwyższe standardy jakości gwarantujące, że spór zostanie rozstrzygnięty w sposób skuteczny i transparentny. Dzięki profesjonalnemu personelowi, postępowanie przed Sądem jest przyjazne oraz zapewnia wysoką skuteczność.

Dołącz do profesjonalistów i skorzystaj z naszych usług!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.arbitraz.pcc.org.pl

Izba jest jednym z założycieli Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy powstał na podstawie porozumień kilku izb gospodarczych Wielkopolski, przy udziale Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest on odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców związane z szybkim i kompetentnym rozpoznawaniem ich sporów, z zachowaniem pełnej poufności, zwłaszcza co do istoty sporu i stron.

Przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji działa jeden z sześciu oddziałów sądu. 

Więcej informacji na stronie https://arbitrazwielkopolski.pl/


Krzysztof Bobiński
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Polskiej Izbie Gospodarczej
Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

logo_sad (1)