Doradcze proinnowacyjne

Klastry

Doradztwo w zakresie finansowania inicjatyw klastrowych i klastrów

 Celem usługi jest doradztwo związane z optymalizacją struktury finansowania, określeniem źródeł finansowania inicjatyw klastrowych, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów poszczególnych firm z uwzględnieniem branży firm z klastra,  pozyskiwanie finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji do uzyskania dofinansowania / udziału w projektach.

Doradztwo w zakresie opracowania wizji, strategii rozwoju i działań dla klastra.

Celem usługi będzie doradztwo związane z określeniem,  opracowaniem wizji, strategii rozwoju klastra. Określenie propozycji działań dla klastra w ramach obszarów funkcjonalnych typu marketing, zarządzanie, kapitał ludzki, internacjonalizacja, technologie i finanse.  W ramach doradztwa przeprowadzona będzie analiza stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju danej branży w przyszłości.

Doradztwo w zakresie organizacji, struktury i wyboru formy prawnej klastra.

Celem usługi jest doradztwo związane z określeniem  odpowiedniej formy prawnej  klastra, struktury oraz organizacji. W ramach usługi Izba zorganizuje spotkanie eksperta w dziedzinie klastrów z przyszłymi potencjalnymi uczestnikami klastra, celem przedstawienia im korzyści ze współpracy w ramach klastra. W ramach doradztwa zostanie  określona  optymalna struktura klastra. Kolejnym etapem będzie: opracowanie statutu, pomoc w przygotowaniu Walnego Założycielskiego Zgromadzenia członków  klastra oraz wyborów organów klastra.

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x