Współpraca Z Zagranicą

Poszukiwanie partnerów gospodarczych

Bieżący dostęp do informacji gospodarczych, ważnych z punktu widzenia prowadzenia współpracy z zagranicą,

Pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych zagranicą

Pomoc we wchodzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na poszczególnych rynkach zagranicznych, także przy ścisłej współpracy z organizacjami gospodarczymi i instytucjami na tych rynkach pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi odbiorcami i dostawcami na poszczególnych rynkach

Wyszukiwanie i weryfikacja potencjalnych partnerów gospodarczych

Organizacja spotkań biznesowych dla firm zagranicznych, uczestniczących w targach

Bieżąca informacja o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach i misjach gospodarczych celem pozyskania kontaktów handlowych

Możliwości udziału w spotkaniach bezpośrednich z przedsiębiorcami z zagranicy odwiedzających PIGIEiK, poszukujących partnerów do współpracy,

poszukiwanie_partnerów_1
poszukiwanie_partnetów-2