Doradcze proinnowacyjne

Audyt eksportowy

Celem usługi jest ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzania wyrobów na rynki zagraniczne.

Usługa obejmuje charakterystykę działalności gospodarczej i produktów/usług firmy pod kątem posiadanego potencjału/zdolności do rozwoju działalności eksportowej, w tym:

  • dotychczasowa działalność eksportowa oraz perspektywy rozwoju poprzez eksport
  • zasoby umożliwiające obsługę działalności w zakresie rozwoju eksportu
  • normy / wymagania / warunki / certyfikaty / dla produktów / usług będących przedmiotem
      eksportu spełnione / posiadane / planowane
  • rodzaj wytwarzanych produktów / świadczonych usług
  • organizacja procesu produkcji / świadczenia usług
  • prowadzone lub finansowane badania i rozwój produktów, które stanowią/będą   stanowiły przedmiot Eksportu
  • prawa własności przemysłowej dla produktów / usług będących przedmiotem Eksportu
  • posiadane certyfikaty jakości/systemu zarządzania BHP/systemu zarządzania środowiskowego
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x