Reprezentowanie Firm Wobec Administracji Centralnej I Samorządowej

  1.  Reprezentujemy interesy firm na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym
  2. Jesteśmy członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej
  3. Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, aktywnie działamy w zespołach roboczych: ds. Abolicji ZUS, ds. Handlu, ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, ds. Konkurencji, ds. Zamówień publicznych, ds. Podatków i danin quasi-podatkowych, ds. Upadłości i restrukturyzacji, ds. Rzemiosła,  ds. Ubezpieczeń Społecznych, ds. Kształcenia zawodowego, ds. Branży Motoryzacyjnej, ds. Franczyzy, ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców
  4. Działamy w wielu organach doradczych władz samorządowych i centralnych: jesteśmy m.in. w Prezydium Wielkopolskiej Rady 30 (Rada jest społecznym, kolegialnym organem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Województwa, którego celem jest skuteczne reprezentowanie interesów przedsiębiorców sektora MŚP i w skład którego wchodzą przedstawiciele równych środowisk gospodarczych z regionu)
  5. Bierzemy udział w konsultacjach społecznych w zakresie zmian w przepisach wpływających na prowadzenia działalności gospodarczej na szczeblu lokalnym i centralnym, prowadzonych przez Posłów i Senatorów, Radę Ministrów, Urzędy Miasta, Urzędy Marszałkowskie
  6. Zapewniamy dostęp do informacji o możliwościach wzięcia udziału w spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych oraz krajowych, a także specjalistami w danych dziedzinach,
reprezentowanie