Doradztwo dla nowych przedsiębiorców

Zawieszanie i likwidacja firmy

Doradztwo obejmuje kwestie dotyczące:

  • formalno-prawnych obowiązków podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakres i sposób sporządzenia dokumentacji,
  • wskazanie właściwego podmiotu do złożenia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie działalności gospodarczej,
  • czasowa rezygnacja (zawieszenie działalności gospodarczej).
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x