Doradztwo dla nowych przedsiębiorców

Wybór formy prawnej

W ramach usługi przedstawiana jest charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazanie konsekwencji formalno-prawnych wyboru danej formy prawnej.

Dalszym krokiem jest doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej dla planowanej działalności gospodarczej.

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x