Współpraca Z Zagranicą

Certyfikaty I Zaświadczenia

Izba na podstawie statutu i ustawy o izbach gospodarczych wystawia na życzenie klienta różnego rodzaju certyfikaty i zaświadczenia niezbędne do eksportu towarów na wybrane rynki, w tym Certificate Free of Sale.

certyfukaty