Współpraca Z Zagranicą

Doradztwo przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

W ramach usługi oferujemy kompleksowe doradztwo związane z wchodzeniem na rynki zagraniczne począwszy od:

Analizy oferty produktowej/usługowej firmy pod katem możliwości eksportowych,

Wyszukanie potencjalnych rynków eksportowych według zgłoszonego zapotrzebowania klienta w handlu, produkcji, usługach,

Określenie docelowej grupy potencjalnych partnerów,

Przygotowanie listy teleadresowej potencjalnych partnerów handlowych,

Sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych,

Przedstawienie raportów handlowych o wybranych klientach /wybór najlepszego kontrahenta w oparciu o dane z raportu/,

Doradztwo prawne, ekonomiczne, specjalistyczne podczas przygotowania propozycji współpracy handlowej,

doradztwo_2
Doradztwo_przy wchodzeniu_1_Panama_3