Współpraca Z Zagranicą

Przygotowanie Strategii Rozwoju Eksportu

Dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem firmy poprzez eksport proponujemy kompleksową usługę w zakresie opracowania i wdrożenia w firmie strategii/planu rozwoju eksportu. Opracowanie strategii rozwoju eksportu będzie zawierać m.in.:

Określenie barier prawnych, administracyjnych i finansowych, które mogą wystąpić na danym rynku, stworzenie profilów odbiorców,

Analiza konkurencji,

Analiza produktów konkurencyjnych,

Opis działań marketingowych i sprzedażowych,

Harmonogram i budżet wejścia na rynek perspektywiczny,

Wskazówki/rekomendacje dotyczące działalności na rynku perspektywicznym,

Rekomendacje i procedury poszukiwania i nawiązania relacji biznesowych/współpracy handlowej z potencjalnymi partnerami i kontrahentami na wybranym rynku,

Czynniki kulturowe - etykieta biznesu, jak przygotować się do negocjacji biorąc pod uwagę różnice kulturowe.

strategia_1