Wspieranie rozwoju eksportu

Doradztwo przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

W ramach usługi oferujemy kompleksowe doradztwo związane z wchodzeniem na rynki zagraniczne począwszy od:

  1. analizy oferty produktowej/usługowej firmy pod katem możliwości eksportowych,
  2. wyszukanie potencjalnych rynków eksportowych według zgłoszonego zapotrzebowania klienta w handlu, produkcji, usługach,
  3. określenie docelowej grupy potencjalnych partnerów,
  4. przygotowanie listy teleadresowej potencjalnych partnerów handlowych,
  5. sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych,
  6. przedstawienie raportów handlowych o wybranych klientach /wybór najlepszego kontrahenta w oparciu o dane z raportu/,
  7. doradztwo prawne, ekonomiczne, specjalistyczne podczas przygotowania propozycji współpracy handlowej,
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

Przydatne linki

Poszukiwanie partnerów gospodarczych
Doradztwo Przy Wchodzeniu Na Rynki Zagraniczne

Przygotowanie Strategii Rozwoju Eksportu

Doradztwo W Zakresie Finansowania Działalności Eksportowej

Certyfikaty I Zaświadczenia

Legalizacja dokumentów handlowych

Misje Gospodarcze

Targi

Obsługa Inwestora Zagranicznego

Porozumienia o współpracy