Wspieranie rozwoju eksportu

Wydawanie świadectw i certyfikatów

„Świadectwo jakości i pochodzenia” wydawane jest przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji dla produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym mają znaczący potencjał dla promowania polskiej gospodarki, innowacyjności i wpływu na rozwój poszczególnych regionów kraju.

Otrzymane Świadectwo potwierdza specyficzne walory produktu / usługi w ujęciu zarówno geograficznym oraz branżowym.

Warunki otrzymania świadectwa:

 1. Świadectwo mogą otrzymać produkty i usługi firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz firmy niezrzeszone.
 2. O wydanie świadectwa mogą ubiegać się następujące podmioty:
 • podmiot jest zarejestrowany w Polsce i co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność gospodarczą;
 • podmiot nie prowadzi działalności produkcyjnej bądź usługowej na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej;
 • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem działalności podmiotu zgłaszającego;
 • zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.
 • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem eksportu bądź maja znaczący potencjał eksportowy
 1. Wniosek podlega ocenie przez Zarząd Izby.
 2. Po dokonaniu analizy i oceny wniosku  oraz na podstawie dodatkowych materiałów, Zarząd Izby podejmuje decyzje o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu świadectwa.
 3. Ostateczna decyzja  Zarządu izby jest niepodważalna i nie podlega zaskarżeniu.

 

 

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

Aby ubiegać się o wydanie świadectwa należy:

 • przesłać do Izby wypełniony wniosek o wydanie świadectwa
 • uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 500,00 PLN netto

Koszt weryfikacji:

 • dla firm zrzeszonych w Polskiej izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji – bezpłatnie
 • dla firm pozostałych: w zależności od liczby zatrudnionych:

Mikro przedsiębiorca

0-9 osób zatrudnionych

2000 zł netto

Mały przedsiębiorca

10-49 osób zatrudnionych

3000 zł netto

Średni przedsiębiorca

50-249 osób zatrudnionych

5000 netto

Duży przedsiębiorca

Powyżej 250 osób zatrudnionych

7000 zł netto