Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Prowadzenie projektów

Usługa obejmuje w szczególności:

  • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z założonym harmonogramem działań
  • nadzór nad procedurą wyboru dostawców zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Prawem Zamówień Publicznych
  • konsultacje dokumentów projektowych
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń transakcji związanych z określonym zadaniem zaplanowanym w projekcie
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

Pozostałe usługi związane ze współpracą za zagranicą