Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Opracowanie biznes planu

Na potrzeby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów oraz funduszy UE pomagamy w przygotowaniu biznes planów planowanych przez Państwa przedsięwzięć gospodarczych, które pozwolą na ocenę ich opłacalności.

Biznesplan będzie zawierać m.in:

  • aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.),
  • Uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
  • Prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.,
  • Przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne,
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

Pozostałe usługi związane ze współpracą za zagranicą