PHOTO-2023-09-06-20-11-58

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

W dniach od 5 do 7 września Andrzej Łyko – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji wziął udział w 32-gim Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Prezes Andrzej Łyko uczestniczył w obradach Forum z ramienia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu jako członek Prezydium Rady.

Prezes Łyko brał udział w obradach ośmiu paneli dyskusyjnych, a mianowicie:

– w dwóch dyskusjach panelowych na temat gospodarki wodorowej, Dolin Wodorowych, produkcji zielonego wodoru, OZE i energetyki jądrowej. W panelach tych jednym z panelistów był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski;

– w panelu zatytułowanym: „Europa na rozdrożu? Konkurencyjność biznesu w Europie, Niemczech i Polsce oraz jej wpływ na produkcję, handel i rozwój gospodarczy” z udziałem największych niemieckich inwestorów w Polsce oraz działaczy gospodarczych Niemiec i Polski. Najważniejsze wnioski z dyskusji były następujące:

1. Firmy niemieckie, z wyjątkiem przemysłu samochodowego, w większości przypadków nie inwestują w Polsce w branże nowoczesne, innowacyjne, podnoszące konkurencyjność polskiej gospodarki;

2. Brak dialogu pomiędzy polskimi rządzącymi politykami a polską gospodarką, brak współpracy pomiędzy politykami polskimi i niemieckimi oraz wysoce niezadowalający stan połączeń głównie kolejowych, pasażerskich, między głównymi ośrodkami polskimi i niemieckimi.

Czynniki te nie sprzyjają podnoszeniu konkurencyjności gospodarki polskiej i dalszemu rozwojowi współpracy gospodarczej Polska – Niemcy.

– w panelu: „Wyzwania i możliwości na czeskim rynku – doświadczenia polskich firm”. Jednym z panelistów była przedstawicielka poznańskiej firmy Allegro, firmy która niedawno weszła inwestycyjnie na rynek czeski tworząc firmę – córkę: Allegro.cz. Pozostałymi panelistami byli przedstawiciele innych polskich firm, które zainwestowały w Czechach oraz Ambasador RP w Pradze. Zdaniem panelistów w dalszym ciągu utrzymują się tradycyjne uprzedzenia i stereotypy tak po stronie czeskiej jak i polskiej. Czesi w dalszym ciągu traktują wyroby polskie jako niskiej jakości, a partnerów polskich jako niesolidnych. Polacy natomiast często traktują partnerów czeskich z przymrużeniem oka (stereotyp dzielnego wojaka Szwejka). Obraz zmienia się powoli i wymaga dalszych ciągłych wysiłków z naszej strony.

– w panelu: „Polska – USA. Partnerstwo dla bezpieczeństwa i rozwoju”. Jednym z panelistów był Ambasador USA w Polsce Marek Brzeziński. Paneliści podkreślali dwa zagadnienia:

1. W ostatnich latach stosunki gospodarcze Polska – USA rozwijają się głównie w związku z zakupami uzbrojenia w USA. W zakresie gospodarki cywilnej brak spektakularnego postępu.

2. Inwestorzy amerykańscy powstrzymują się z decyzjami dotyczącymi inwestycji Polsce głównie z powodu ciągłej zmienności przepisów w Polsce. Mówiąc wprost żaden inwestor nie przyjdzie do kraju, w którym budząc się rano stwierdza, że w nocy uchwalono nowe przepisy, które zaczynają obowiązywać od rana.

– w panelu: „Ekspansja zagraniczna polskich firm – naturalna ścieżka rozwoju w świecie globalizacji”. W panelu tym najciekawsza była rozmowa z panem Rafałem Brzóską – właścicielem i prezesem zarządu firmy In Post. Przedstawiał proces wejścia i dochodzenia do trudnego sukcesu na rynku Wielkiej Brytanii, a właściwe Londynu. Dowiedzieliśmy się jak długi to proces (od momentu podjęcia decyzji) i z jakimi trudnościami firma musiała się konfrontować. Na pytanie dlaczego Londyn uzyskaliśmy informację, że wg. przeprowadzonych badań potencjał rynku samego Londynu z punktu widzenia In Post jest większy od rynków Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii razem wziętych. W panelu wzięła też udział przedstawicielka Allegro, przedstawiając proces wchodzenia na rynek czeski.

–  w panelu: „Globalna ekspansja chińskiego kapitału – kto zyskuje, kto traci”. Paneliści z Węgier, Czech, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski dyskutowali na temat korzyści i zagrożeń związanych z ekspansją chińskiego kapitału. Wnioski jednak były następujące:

1. Największymi odbiorcami inwestycji chińskich są Stany Zjednoczone, potem długo, długo nic i drugim rynkiem jest Wielka Brytania.  Niemcy czy Francja są dużo mniejszymi odbiorcami Chińskich inwestycji.

2. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej odgrywają w tym procesie rolę marginalną. Jedynie Węgrzy mogą odnotować jedną dużą inwestycję chińską w fabrykę baterii dla samochodów elektrycznych w Debreczynie.

Tak więc obawy dotyczące inwestycji chińskich są w naszym przypadku czysto teoretyczne, gdyż w ostatnich latach nie odnotowuje się zainteresowania chińskiego kapitału inwestycjami w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Należy więc dążyć do zmiany tej tendencji.

– w panelu: „Wyzwania gospodarcze w dobie kryzysów. Gospodarka w trzeciej dekadzie XXI w.” Najciekawsze w tym panelu były wypowiedzi amerykańskiego dziennikarza, publicysty i pisarza Alana Friedmana. Podsumować je można w następujący sposób:

1. W obecnej sytuacji ciągłych kryzysów globalnych i lokalnych oraz ciągłych zmian nie można poważnie prognozować rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie. Niezależnie jednak od tego nie należy się bać tylko odważnie podejmować decyzje gospodarcze dostosowując się stale do zmieniającej się sytuacji.

2. Z tego punktu widzenia tak ważne jest doprowadzenie do zmian polskiej polityki. Polska musi zrobić wszystko by nie popaść w marazm gospodarczy, zastój i marginalizację w Europie i świecie współczesnym. Apel Alana Friedmana wyrażony został w sposób niezwykle dramatyczny i spotkał się z głośnym aplauzem sali.

Tagi: Brak tagów