DSC03009

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI – możliwości dla polskich firm

Republika Południowej Afryki ma wysoko zaawansowaną infrastrukturę gospodarczą, co czyni ten kraj wiodącą gospodarką afrykańską i miejsce, gdzie swoje siedziby ma około trzech czwartych największych afrykańskich firm. Rząd krajowy inwestuje w znaczące ulepszenia polityki, aby przywrócić stabilność makroekonomiczną w kraju. Mimo że rząd ogłosił, że głównymi priorytetami gospodarczymi są pobudzanie wzrostu gospodarczego, ograniczanie bezrobocia i unikanie obniżania ratingów przez agencje ratingowe, Republika Południowej Afryki wciąż boryka się z rosnącym długiem publicznym, nieefektywnymi przedsiębiorstwami państwowymi i presją wydatkową, które zmniejszyły globalną konkurencyjność kraju. Po gwałtownym spadku PKB spowodowanym pandemią COVID-19 (-6,3%), gospodarka Republiki Południowej Afryki odbiła się w 2021 roku o +4,9% (MFW, 2023) napędzana eksportem i konsumpcją gospodarstw domowych (również dzięki rządowym transferom socjalnym) oraz wypłaty oszczędności w ramach Planu Odbudowy i Naprawy Gospodarczej). Utrzymujące się wysokie ceny i silny popyt na towary nadal napędzały eksport i dochody rządowe w 2022 r., przy czym MFW prognozuje wzrost o 2,1%, zanim osiągnie zaledwie 1,1% w 2023 r. (IMF Economic and Political Outlook, październik 2022 r.).

Doskonałą okazją do poznania możliwości współpracy z RPA była misja gospodarcza, która odbyła się w dniach 13 – 17 maja 2019.  Wyjazd związany był z uczestnictwem w targach „Power Green Africa”. Na wspólnym stoisku województwa wielkopolskiego swoje indywidualne stanowiska miało kilkanaście firm i organizacji wielkopolskich, w tym członkowie naszej izby, związanych tematycznie z szeroko pojętą branżą energetyczną, energii odnawialnej i usługami informatycznymi dla tego sektora. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji również była w tej grupie. Izbę reprezentował Andrzej Łyko – Prezes Zarządu naszej Izby.

Podczas pobytu dwa bardzo ważne spotkania:

  • W siedzibie WESGRO – organizacji będącej częścią administracji Kapsztadu i Prowincji Western Cape. Finansowana z budżetu administracji WESGRO działa na rzecz rozwoju gospodarczego Kapsztadu i Prowincji, w tym współpracy międzynarodowej oraz ściągania inwestorów;
  • W siedzibie CAPE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY – Izby Handlu i Przemysłu Kapsztadu i Prowincji Western Cape (Kraju Przylądkowego). Izba działa od 1804 roku, jest najstarszą izbą gospodarczą Afryki i zrzesza trzy tysiące członków  mimo braku w RPA obowiązku przynależności do izb!

W obu spotkaniach z udziałem kierownictw tych organizacji rozmowom ze strony polskiej przewodniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

W wyniku bezpośrednich rozmów i nawiązaniu współpracy z kierownictwami tych instytucji Polska Izba Gospodarcza Importerów i Kooperacji uzyskała jednoznaczne, stanowcze zapewnienia jak najszerzej rozumianej pomocy i wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym szczególnie członków naszej izby, w nawiązywaniu kontaktów i poszukiwaniu partnerów przy rozwoju eksportu czy nawiązywaniu współpracy z rynkiem Republiki Południowej Afryki czy znaczne szerzej – rynkiem całej Afryki subsaharyjskiej.
Ponadto w dniu 16.05.2019 w siedzibie CAPE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY nastąpiła ceremonia podpisania Wstępnego Porozumienia o Współpracy między Cape Chamber of Commerce and Industry i Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Ze strony Cape Chamber umowę podpisał Geoff Jacobs – Prezydent Izby w obecności Sida Peimera – Dyrektora Wykonawczego i Mary Jean Thomas-Johnson – Business Information Officer odpowiedzialną za współpracę międzynarodową. Ze strony Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji umowę podpisał Andrzej Łyko – Prezes Zarządu Izby w obecności Jacka Bogusławskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Tak więc poza nawiązaniem merytorycznej współpracy zbudowane zostały formalne ramy stwarzające polskim przedsiębiorstwom optymalne warunki wsparcia w ich działaniach na rzecz nawiązania współpracy i rozwoju handlu z regionem Afryki południowej. 

Zapraszamy więc serdecznie wszystkie przedsiębiorstwa, w tym szczególnie członków naszej izby, chcących nawiązać lub rozwijać współpracę handlową z rynkiem RPA i całej Afryki subsaharyjskiej do kontaktów z naszą izbą. Zapewniamy rzeczywistą, aktywną pomoc i wsparcie w tym zakresie.