IF_ONE_3

IF ONE spółka z o.o. – system do obsługi pożyczek, dotacji oraz biur brokerskich

IF ONE spółka z o.o. – system do obsługi pożyczek

System CreditONE przeznaczony jest do kompleksowego wsparcia procesu udzielania i przetwarzania pożyczek – od momentu wypełniania wniosku pożyczkowego do całkowitej spłaty pożyczki lub dalszych kroków windykacyjnych. Wniosek może być oceniany w systemie przy wsparciu wbudowanych modeli scoringowych i ratingowych oraz raportów pobranych z rejestrów kredytowych. CreditONE umożliwia automatyzację kontroli terminów spłat, rozliczeń, jak i przypomnień o zbliżających się terminach płatności. Nadzoruje on terminowość wymaganych kroków i w razie konieczności uruchamia odpowiednie procedury przypominające. Program standaryzuje integrację z systemami księgowymi, zapewnia pełną sprawozdawczość i raportowanie na potrzeby instytucji finansujących udzielane pożyczki. System wyposażony jest również w moduł strefy klienta, dzięki której wnioskodawcy mogą samodzielnie złożyć wniosek i śledzić jego procedowanie. W przypadku udzielonej pożyczki, przedsiębiorca ma dostęp do bieżącego harmonogramu, zestawienia spłat oraz modułu do samodzielnego rozliczenia pożyczki. W każdym momencie może on także kontaktować się z instytucją finansową poprzez komunikator tekstowy.

www.if-one.pl


IF ONE spółka z o.o. – system do obsługi dotacji

System GrantONE wspiera proces udzielania dotacji i dofinansowań ze środków pomocowych pozyskanych przez instytucje finansowe. GrantONE pozwala na automatyzację czynności podczas procedowania wniosku i przetwarzania udzielonych dotacji, np. poprzez automatyczne generowanie pism i dokumentów lub wysyłanie wiadomości smsowych/mailowych do klienta na wcześniej określonym etapie procesu. System umożliwia wnioskowanie zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym, zależnie od rodzaju projektu. Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania mają możliwość korzystania z modułu strefy klienta, gdzie samodzielnie mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wypełniając zdefiniowane wcześniej przez instytucję finansową pola oraz załączając wymagane dokumenty. Po przesłaniu wniosku, wnioskodawca może śledzić status jego przetwarzania, a po udzielonej dotacji samodzielnie złożyć rozliczenie otrzymanego dofinansowania wraz z możliwością jego ewentualnej korekty.
www.if-one.pl


IF ONE spółka z o.o. – system do obsługi biur brokerskich

Założeniem systemu BrokerONE jest wsparcie obsługi biur brokerskich na całym obszarze ich działania. BrokerONE spełnia wymogi ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zapewnia środki do przetwarzania danych zgodnie z RODO. System pozwala na rejestrację polis, klientów, pojazdów oraz szkód, a na podstawie wprowadzonych danych umożliwia wygenerowanie raportów, m.in. raportu KNF, raportów finansowych, prowizyjnych czy operacyjnych. Program oferuje również możliwość obsługi umów generalnych i gwarancji. BrokerONE wyposażony jest także w moduł rozliczeń i rejestracji faktur poprzez import plików rozliczeniowych otrzymywanych od zakładów ubezpieczeń. W systemie możliwe jest zdefiniowanie przypomnień o ekspiracji polis, zbliżających się terminach płatności składek czy likwidacji szkód, a także automatyzacja wysyłki wiadomości do klientów poprzez sms/e-mail.

www.if-one.pl