Dołącz do nas

Jeżeli zależy Państwu na:

Dostępie do wiarygodnych informacji,

Otrzymywaniu ofert firm zagranicznych wraz z danymi umożliwiającymi nawiązanie kontaktu z nimi

Możliwości udziału w ciekawych i praktycznych szkoleniach

Rozwoju firmy

Poszukiwaniu nowych rynków zbytu i kontrahentów

Promocji firmy zarówno w kraju jak i zagranicą

Niemcy

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej Izby. Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, niezależnie od jej wielkości i dziedziny działania. Decyzję o przyjęciu danej firmy w poczet członków podejmuje Zarząd PIGIEiK. Wstępując do Izby należy wypełnić dokumenty członkowskie i przesłać je pocztą tradycyjną na adres Izby. Decyzję o przyjęciu firmy w poczet PIGIEiK otrzymacie Państwo niezwłocznie. 

Firmy członkowskie są zobowiązane do płacenia miesięcznych składek.

Doświadczeń Izby (wyjazdy na targi i wystawy narodowe za granicą, organizacja misji gospodarczych na całym świecie)

Kontaktów (partnerami Izby są: samorząd terytorialny i administracja szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego, polskie i zagraniczne Izby oraz organizacje gospodarcze, Grupa MTP, itd.)

Wiedzy merytorycznej ekspertów Izby /czy pracowników? (oferujemy doradztwo m.in. w zakresie wspierania rozwoju eksportu i współpracy międzynarodowej, analiz rynku, dostępnych funduszy unijnych, źródeł finansowania działalności i rozwoju firmy);

Pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele i rozwinąć Twój biznes

When, while the lovely valley teems with vapour around me

Kim jesteśmy

Wyjątkowe doświadczenie dostosowane do Twoich potrzeb

Izba działa w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest członkiem i założycielem Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, jest również członkiem Krajowej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. 

Projekt bez tytułu (12)

Historia, podstawy prawne i cele statutowe Izby

21 września 1995 roku:

Zebranie założycielskie Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

11 października 1995 roku:

Rozpoczęcie działalności Izby na podstawie wpisu do rejestru izb gospodarczych IG nr 16

19 grudnia 2000 roku:

Akredytacja Izby w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług informacyjnych

24 sierpnia 2001 roku:

Rejestracja Izby w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000038528

Zespół

Władze

Zarząd Izby

Andrzej Łyko

Prezes Zarządu

Wioletta Rolewska

Członek Zarządu

Bogdan Zastawny

Członek Zarządu

Biuro Izby