Zarejestruj się na Samorządowy Kongres Finansowy

Jakie perspektywy samodzielności finansowej samorządów kreuje nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza? Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie pierwszym po wyborach parlamentarnych i samorządowych wydarzeniem poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów. W dniach 13-14 maja w Sopocie poruszone zostaną kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym.

10 stycznia w Gdańsku w Sali Herbowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie Rady Programowej Local Trends. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki i  biznesu przygotowali listę priorytetowych zagadnień, z obszaru rozwoju samorządów, które w perspektywie najbliższych lat będą szczególnie ważne i powinny zostać poruszone podczas wydarzeń Local Trends w 2024 roku. 

Reforma finansów JST – ku samodzielności decyzyjnej

Konieczność reformy finansów samorządowych polegająca między innymi na wzmocnieniu dochodów własnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskich miast i wsi. Zwiększenia udziału w PIT i CIT jest warunkiem przywrócenia stabilności i samodzielności. Potrzebne są zmiany, aby samorządy mogły sprawnie dostarczać usługi publiczne. Uczestnicy Rady Programowej zaznaczyli, że w programie kongresu powinny znaleźć się tematy związane ochroną zdrowia, szkolnictwem, nowymi technologiami oraz wsparciem rozwoju polskich wsi i miasteczek.

Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego ma zostać poruszona kwestia zmian w zakresie podatku od nieruchomości. Samorządowcy reprezentujący miasta zwrócili także uwagę na problem wyludniania dzielnic centralnych ze względu na rosnącą popularność najmu krótkotrwałego. Potrzebne są regulacje rynku mieszkaniowego, które przywrócą równowagę i będą wspierać rozwój społeczności lokalnych.

Ważnym tematem będą również kwestie związane z dostępem do funduszy unijnych – m.in. możliwe źródła finansowania wkładu własnego do inwestycji wspófinansowanych ze środków UE w perspektywie do 2027 roku. Nie zabraknie wskazówek i dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków budżetowych na zielone inwestycje. Eksperci krytycznie przyjrzą się także jakości zarządzania finansami JST i wskażą pomocne narzędzia z zakresu inżynierii finansowej.

To tylko wybrane tematy, które mają zostać poruszone podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. Samorządowcy liczą na aktywny udział strony rządowej i wypracowanie konkretnych regulacji, które usprawnią proces zarządzania budżetami lokalnymi. Sopot będzie zatem miejscem pierwszego po wyborach spotkania administracji publicznej, biznesu i nauki.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/ 

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

https://localtrends.pl/
https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

                                                                                              ***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji została Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia.

Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email