Współpraca naukowa i gospodarcza pomiędzy Polską i Nigerią

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji z Poznania została Patronem projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania, którego celem jest budowa sieci kontaktów i rozwój polskoafrykańskiej sieci współpracy międzysektorowej oraz budowanie długotrwałych relacji, przekładających się potencjalnie na przyszłą współpracę i wspólnie realizowane projekty, w tym naukowe pomiędzy uczelniami z Polski i Afryki, w szczególności z Nigerii. Głównym przedsięwzięciem była organizacja konferencji naukowej pt. „Międzynarodowa Współpraca Polskich i Afrykańskich Uniwersytetów oraz ich Wpływ na Rozwój Gospodarczy„, która odbyła się w dniach 8-9.12.2023 r. w Abudży, stolicy Nigerii. Była to doskonała okazja do spotkania polskich i afrykańskich przedstawicieli uczelni oraz biznesmenów. Na konferencji gościli między innymi Ambasador RP w Nigerii – Pani Joanna Tarnawska oraz były polski poseł nigeryjskiego pochodzenia – John Godson. W trakcie wydarzenia, jego uczestnicy mieli możliwość wymiany dobrych praktyk, doświadczeń oraz wypracowania rekomendacji dla instytucji publicznych w zakresie rozwoju współpracy polskiego i afrykańskiego, w szczególności nigeryjskiego sektora szkolnictwa wyższego i współpracy gospodarczej a także zacieśnienia współpracy naukowej i rozwoju innowacji w tych obszarach. 

Wsparcia wydarzeniu udzieliło Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Partnerami Konferencji obok Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji zostali, został obok takich instytucji jak m.in.: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, , Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, WSG University z Bydgoszczy oraz Polski Hub & Constructions Limited

Foto by Mateusz Olszewski


Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email