PARP ogłasza konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP”

Rusza konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo wyczekiwany konkurs  „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 16 października do 30 listopada  2023 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to konkurs podobny do programu GoToBrand z poprzedniej perspektywy, jednak ten konkurs ma określone wymagania, mogą bowiem wziąć w nim udział firmy które:

 • prowadzą działalność w zakresie zbieżnym z wybranymi sektorami gospodarki:
 • sektor medyczny i farmaceutyczny
 • sektor budowy i wykańczania budowli
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ)
 • sektor IT/ICT
 • sektor przemysłu kreatywnego
 • sektor kosmetyczny
 • sektor maszyn i urządzeń
 • sektor meblarski
 • sektor motoryzacyjny
 • sektor pojazdów szynowych
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania
 • sektor lotniczo-kosmiczny
 • sektor spożywczy
 • prowadzą działalność działalności eksportowej przez dwa kolejne lata obrachunkowe w okresie poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie
 • przychody przedsiębiorcy ze sprzedaży towarów i usług na eksport na koniec 2022 r. wynoszą co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
 • przedsiębiorca ponosił nakłady na działalność B+R i/lub wdrożył innowację w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku (potwierdzone sprawozdaniem PNT-01 lub PNT-02 składanym do GUS)

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

 • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach ze stoiskiem narodowym z listy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Wsparcie wynosi do 50% wartości projektu, przy czym minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie są określone.

Wnioski do konkursu będzie można składać od 16 października do 30 listopada 2023 r., godz. 16:00.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp#opis

W przypadku pytań i zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o kontakt z biurem Izby. Możemy m.in. pomóc  w przygotowaniu analizy rynków, na których planują Państwo rozwijać działalność eksportową.