Katalog "Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolskie"

Katalog – Celem wydawnictwa jest krajowa i zagraniczna promocja przedsiębiorstw o
wysokim poziomie jakości produkcji oraz o rzetelnym i profesjonalnym podejściu do wszystkich swoich kontrahentów.
Więcej: Przedsiębiorstwa znajdą się w układzie branżowym, według alfabetycznie ułożonego spisu firm, wraz z ich krótką charakterystyką. Cała treść Katalogu przedstawiona będzie w językach: polskim i angielskim. 

Każda edycja Katalogu przesyłana jest do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych na świecie i ich Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz do ambasad zlokalizowanych w Warszawie, zagranicznych izb gospodarczych, wszystkich urzędów wojewódzkich, a także urzędów miejskich i powiatowych.
Katalog „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski” jest bardzo dobrze odbierany przez polskie i zagraniczne placówki dyplomatyczne. W Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad służy on do promocji miasta Poznania oraz Wielkopolski, jako bardzo
atrakcyjnego regionu dla inwestorów a także pod względem turystyki i kultury oraz kojarzenia partnerów gospodarczych, poszukiwania nabywców polskich towarów i usług, oferowania możliwości kooperacji,  wspólnej dystrybucji towarów oraz wymiany informacji. Na bieżąco przekazywany jest także wszystkim instytucjom gospodarczym/izbom i stowarzyszeniom gospodarczym w kraju i za granicą, z którymi Izba współpracuje.
Katalog wydawany był w latach 2000  – 2010 r.

2009