Gruzja – możliwości współpracy

W dniu 1 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli gruzińscy przedsiębiorcy zainteresowani możliwościami biznesowymi w Wielkopolsce.

Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienie możliwości współpracy. Goście z Gruzji mieli możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczym regionu, dzięki prezentacji przygotowanej przez Departament Gospodarki. W kolejnej części spotkania, Pan Andrzej Łyko, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji przedstawił informację nt. wsparcia Izby w zakresie ogólne zasady działania izb gospodarczych, a także szczegółowo wyjaśnił na czym polega wsparcie PIGIEiK dla firm, w tym firm zagranicznych. Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję o dalszej współpracy. Przedsiębiorcy z Gruzji byli bardzo zainteresowani zasadami inwestowania w Wielkopolsce, co zaowocowało serią pytań, na które szczegółowo odpowiedzieli prelegenci.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email