Cykl webinariów: Delegowanie pracowników za granicę – kluczowe aspekty i najczęstsze pułapki

W imieniu  Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji oraz Kancelarii Prawa Pracy Szuszczyński Kamińska serdecznie zapraszamy na cykl webinariów pt. „Delegowanie pracowników za granicę – kluczowe aspekty i najczęstsze pułapki”. Międzynarodowa mobilność pracowników (global mobility) na stałe weszła do otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Wysyłanie pracowników na kontrakty zagraniczne oraz wymiana pracowników pomiędzy zakładami pracy w międzynarodowych koncernach wymuszają na pracodawcach znajomość przepisów prawa, które regulują te kwestie. Niestety, bardzo często delegowanie to dokonywane jest w sposób niezgodny z tymi przepisami. Do najczęstszych błędów należy w szczególności mylne utożsamianie delegowania oraz delegacji (podróży służbowej), nieprawidłowości w zakresie rozliczania wynagrodzenia za pracę, podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, czy wreszcie błędne przyporządkowanie reżimów prawnych, na bazie których powinien zostać „ułożony” proces delegowania. Podczas webinariów powiemy, w jaki sposób minimalizować ryzyka związane z ww. obszarami i jakie błędy najczęściej popełniają w tym zakresie pracodawcy.Daty wydarzeń:

Formuła online na platformie ClickMeeting, udział bezpłatny

Prelegenci::

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email