Biznes po Wielkopolsku

W ostatnim tygodniu mieliśmy okazję aktywnie uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu pn. 𝐁𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨 𝐰𝐢𝐞𝐥𝐤𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐮, zorganizowanym  przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z  naszą Izbą#PIGIEIK, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski z Piły, Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan z Czarnkowa, Chodzieski Klub Gospodarczy oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Spotkania odbyły się w Pile (11.03.), Czarnkowie (12.03.) oraz w Chodzieży (13.03.) i poświęcone były istotnym aspektom 𝐫𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐢𝐞̨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐬𝐭𝐰 𝐳 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐮,

Spotkanie każdorazowo otwierane było przez pana Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który podkreślał wagę umacniania gospodarki regionalnej oraz promocję wielkopolskich przedsiębiorców.

Przybyłych gości witali również lokalni gospodarze poszczególnych spotkań: w Pile Pan Grzegorz Marciniak Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, w Czarnkowie Pani Martyna Chwarścianek-Bednarek z biura Zarządu Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan w Chodzieży Pan Roman Pietruszka, Prezes Zarządu Chodzieskiego Klubu Gospodarczego.

Tematykę internacjonalizacji wielkopolskich przedsiębiorstw, szans i barier w rozwoju współpracy z zagranicą przedstawił Andrzej Łyko, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Anna Maciołek z Wielkopolska Trade Office omówiła wsparcie dla działalności eksportowej firm, w tym bezpłatne usługi informacyjne.

Magda Hilszer 𝐖𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐬 𝐙𝐚𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐮 (w Pile) oraz  Magdalena Urbaniak (w Czarnkowie i Chodzieży) z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiły zasady wejścia do strefy, ulgi dla przedsiębiorców oraz koszty kwalifikowane i inwestycyjne.

Agnieszka Zaremba 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐣𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐤𝐚 𝐝𝐬. 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐲 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐏𝐮𝐧𝐤𝐭 I𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐲 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐰 𝐏𝐢𝐥𝐞, WARP Spółka z o.o. Oddział w Pile oraz Bartosz Nochowicz z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich UMWW ( w Czarnkowi i Chodzieży) omówili dostępne programy wsparcia, szkolenia oraz założenia programowe nowej perspektywy unijnej w tym środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Karolina Atraszkiewicz Ruta, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego w Departamencie Gospodarki UMWW, podkreśliła zaangażowanie Województwa Wielkopolskiego na rzecz energii niskoemisyjnej, w tym wodorowej, oraz omówiła inicjatywę Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Bardzo dziękujemy za wspaniała organizację gospodarzom poszczególnych spotkań oraz licznie przybyłym przedsiębiorcom za aktywny udział  i rozmowy. Takie spotkania to doskonały przykład współpracy i budowania regionalnej sieci wsparcia dla wielkopolskich firm.

𝐃𝐳𝐢𝐞̨𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 za aktywny udział i inspirujące dyskusje networkingowe.

Życzymy sukcesów w rozwijaniu Państwa firm.

Jeśli chodzi o rozwój internacjonalizacji, poszukiwanie kontaktów na rynkach zagranicznych zapraszamy do współpracy z naszą izbą.

#BiznesPoWielkopolsku #RozwójBiznesu #Przedsiębiorczość #rozwójeksportu #wielkpolska #intenacjonalizacja #funduszeUE #strefainwestycji 🚀💼

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email