Bezpieczny eksport szansą dla rozwoju firm

Dziękujemy za udział w konferencji „Wsparcie dla biznesu – bezpieczny eksport szansą na rozwój firm”! organizowanej w ramach cyklu spotkań biznesowych WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU , której nasza Izba była współorganizatorem. Partnerami wydarzenia byli Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polish Investment and Trade Agency (PAIH)

Był to dzień pełen cennych informacji i inspirujących rozmów o przyszłości polskiego eksportu.

Nasi specjaliści podzielili się kluczowymi informacjami dla firm poszukujących nowych rynków zbytu i finansowania ekspansji zagranicznej.

  • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zaznaczył, jak istotne jest korzystanie z wiedzy ekspertów w dobie konieczności ciągłe selekcji i weryfikacji informacji.
  • Wojciech Marcinkiewicz, podzielił się informacjami na temat dostępnych środków wspierających rozwój i ekspansję zagraniczną polskich firm oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju.
  • Viktor Stefan przedstawił zagadnienia internacjonalizacji firm, współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz specjalne projekty takie jak Polskie Mosty Technologiczne i portal trade.gov.pl.
  • Andrzej Łyko przedstawił w jaki sposób Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pomaga przedsiębiorcom zainteresowanym rozwojem eksportu.
  • W kolejnym wystąpieniu Iwona Wesołek omówiła kierunki polskiego eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem rynków perspektywicznych i nietradycyjnych, które ma być inspiracją dla planów rozwojowych polskich eksporterów.
  • Grzegorz Sinacki przedstawił działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii w eliminacji barier w handlu oraz portal wsparcia Access2Markets.
  • Feliks Kobierski, przedstawił metody zabezpieczenia transakcji w handlu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Olga Jarzemska omówiła instrumenty poręczeniowe wspierające rozwój eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem działań Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.
  • Bartosz Nochowicz Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu przedstawił programy wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na rozwój eksportu.

Dziękujemy prelegentom za cenne informacje i inspirujące prezentacje! Niech te nowe informacje otworzą przed Państwem drzwi do nowych możliwości i sukcesów biznesowych!

Zapraszamy do współpracy!

Zapis transmisji dostępny jest na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TF3XhAY-B5c

a jeśli chcieliby Państwo otrzymać prezentacje ze spotkania wraz z kontaktami do ekspertów, prosimy o wiadomość na adres: izba@pcc.org.pl

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email